نام ماهي: اورنج

زيستگاه : رودخانه هاي شمال

طعمه: كرم خاكي

صيد با كاسي...صياد: صادقي

نكته قابل توجه اينه كه مردم بومي شمال اعتقاد دارند اورنج خاصييت داروي و درماني جهت درمان بيماري آسم دارد......


+ نوشته شده توسط ايرج صادقي در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ و ساعت ۱۰:۴۸ قبل از ظهر |